Bài viết về phương pháp học

Cách diễn tả một ước muốn trong tiếng Pháp

Expressions du souhait Chúng ta hay học tiếng Pháp thế này: nếu định nói Tôi thích, ta dùng J’aime, nếu định nói Tôi muốn, ta dùng Je veux … Để diễn đạt phong phú và hiệu quả hơn, ta nên tập trung vào mục đích nói, và tập hợp các cách nói khác nhau thế […]

Từ ngữ miêu tả niềm vui trong tiếng Pháp

Để miêu tả các trạng thái khác nhau của cảm xúc, không phải chỉ có một cách là thêm trạng từ “rất”, “cực kỳ”… Nhiều cách khác hay ho và thú vị hơn đang chờ các bạn khám phá nè.

Cách diễn tả sự tức giận trong tiếng Pháp

“Tôi không phải chỉ bực bội đâu, tôi đang muốn giết người đây này …”. Ấy ấy đừng đừng, để năng lượng đó mà học các cách khác nhau để diễn tả sự tức giận bằng tiếng Pháp nha.

Làm sao để chào hỏi một cách lịch sự khi giao tiếp tiếng Pháp

Để tăng mức độ lịch sự, người Pháp thường sử dụng các câu chào hỏi sau trong giao tiếp, cùng khám phá nhé!

Khác biệt giữa tiếng Pháp Québec và tiếng Pháp Pháp

Bạn đã học tiếng Pháp được nhiều năm, ấy vậy khi nghe tiếng Pháp của người Québec bạn lại ú ớ không hiểu được gì. Tại sao vậy? Mặc dù đều nói chung một thứ tiếng: tiếng Pháp, song tiếng Pháp Québec và tiếng Pháp Pháp lại có những sự khác biệt rất đáng kể […]

Những cụm từ liên quan đến “tomber”

Chả là hôm nay mình bị ngã cầu thang huhu, thế nên mới nghĩ đến từ “tomber”. Đã thế phải viết ngay một bài về các cách nói hay ho liên quan đến từ này mới được. Đoán xem đó là những cụm gì!

Những cách diễn đạt liên quan đến “mắt” trong tiếng Pháp

Nội dung tiếp theo trong chuỗi từ vựng về cách diễn đạt liên quan đến từ chỉ bộ phận cơ thể người, lần này chúng ta nói tới “mắt” nhé!

  • 1
  • 2
  • 4