38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bài viết về phương pháp học

L’argot français – Một số câu nói thông dụng của người Pháp

Hôm nay các bạn hãy cùng Fi quay trở lại với chủ đề “l’argot français” vô cùng thú vị nhé. Để hiểu được ngôn ngữ nói của người Pháp, chúng ta nhất định nên biết một vài “expressions courantes” (những cụm thông dụng) mà Fi đã tổng hợp dưới đây.

Trois façons de poser une question – Ba cách để đặt một câu hỏi

Ngôn ngữ Pháp thực sự rất linh hoạt, để đặt một câu hỏi, chúng ta có những 3 cách khác nhau, phụ thuộc vào mục tiêu giao tiếp của câu hỏi. Trong bài này Fi sẽ giúp các bạn khám phá cả 3 cách này để sử dụng ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn […]

  • 1
  • 3
  • 4