Bài viết về phương pháp học

Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) bằng tiếng Pháp

Bạn đã bao giờ đọc bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP bằng tiếng Pháp chưa? Nhân ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9, cùng đọc và nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm nhé!