Tin mới nhất


" "

"Nghề giáo: Sau ánh hào quang"

"Nghề giáo từ xưa đến nay vẫn luôn được coi là một nghề vô cùng cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Nhưng mọi người nào đâu có biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy là biết bao nỗi khổ, biết bao nỗi vất vả khó nói nên lời."
" "

"Không khí ngày khai giảng của các nước trên thế giới"

"Ngày 5/9/1945 – 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày này hàng năm vì thế […]"
Tải thêm