38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tin mới nhất


" "

"Nguồn gốc của Giáng Sinh và các biểu tượng"

"Origine de Noël et ses symboles Giáng Sinh là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với người theo đạo Thiên Chúa. Dần dần truyền thống đón Giáng Sinh lan rộng ra ngay cả đối với dân ngoại đạo, đặc biệt là giới trẻ. Ở Việt Nam những năm gần đây, chúng ta tưng […]"
" "

"Lễ Tạ Ơn: Nguồn gốc, ý nghĩa, phong tục và từ vựng liên quan"

"Connaissez-vous Thanksgiving ? Bạn có biết rằng, với rất nhiều người Mỹ (pour beaucoup d’Américains), lễ Tạ Ơn – Thanksgiving là ngày lễ quan trọng nhất trong năm (la fête la plus importante de l’année) ? Thanksgiving bắt nguồn từ từ « Thanks », cảm ơn (merci). Vào lễ Tạ Ơn, tất cả chúng ta […]"
Tải thêm