38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Những câu tỏ tình bằng Tiếng Pháp chẳng bao giờ là cũ


1. Je t’aime
(Tôi yêu em)
2. Je t’aime de tout mon coeur
(Tôi yêu em bằng cả trái tim mình)
3. Mon amour pour toi est éternel
(Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu)
4. Vous êtes ma joie de vivre
(Em là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi)
5. Je ne peux pas vivre sans toi
(Em không thể sống thiếu anh)
6. La vie est une fleur dont l’amour est le miel
(Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt – Victor Hugo)
7. Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction
(Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng ‐ Antoine de Saint Exupéry)
8. Le seul vrai langage au monde est un baiser.
(Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn ‐ Alfred de Musset)
9. L’amour est la poésie des sens
(Tình yêu là bài thơ của những xúc cảm ‐ Honore de Balzac)
10. Le prix d’Amour, c’est seulement Amour… Il faut aimer si l’on veut etre aimé…
(Tình yêu phải được trao đổi bằng tình yêu. Ai muốn được yêu đều phải biết yêu thương… ‐ Honoré d’Urfé)
11. Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé
(Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu ‐ George Sand)
12. Il n’est rien de réel que le rêve et l’amour
(Trong cuộc sống không có gì là thật ngoài ước mơ và tình yêu ‐ Anna de Noailles)
13. L’amour est le miracle de la civilisation
(Tình yêu là điều kỳ diệu của văn minh ‐ Marie-Henri Beyle dit Sten)
14. Vivre sans aimer n’est pas proprement vivre
(Cuộc sống không có tình yêu thì không phải thực sự sống ‐ Molière)
15. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
(Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không người ‐ Alphonse de Lamartine)
– Thúy Quỳnh (st) –