38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trích dẫn, danh ngôn về màn đêm


Citation, proverbes – LA NUIT
???
Bạn có hay thao thức về đêm? Màn đêm đôi khi đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc vô cùng khó tả. Hãy cùng cảm nhận về màn đêm qua những câu trích dẫn, danh ngôn tiếng Pháp sau:
???
.
1. La nuit est la preuve que le jour ne suffit pas.
Đêm là bằng chứng của việc ngày chưa đủ.
.
2. L’aurore ne vient juste après que la nuit a disparu. Accepter les moments sombres, c’est s’évertuer à recevoir la lumière.
Bình minh chỉ đến sau khi màn đêm biến mất. Chấp nhận những lúc đen tối là đang nỗ lực để đón nhận ánh sáng.
.
3. Quand vient la nuit, éteignez vos soucis et allumez vos rêves!
Khi màn đêm buông xuống, hãy tắt đi những lo âu và bật lên những ước mơ.
.
4. Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao mới có thể toả sáng.
.
5. La nuit paraît courte dans le plaisir, les veilles semblent longues dans la solitude.
Đêm ngắn ngủi trong hoan lạc, nhưng lại dài trong cô tịch.
.
.
6. La nuit est le moment magique en fin de journée. On se déshabille de nos pensées pour vêtir nos rêves.
Đêm là khoảnh khắc kỳ diệu cuối ngày. Chúng ta cởi bỏ những suy nghĩ để khoác lên mình những giấc mơ.
.
7. La nuit est le moment magique en fin de journée. On se déshabille de nos pensées pour vêtir nos rêves.
Đêm là khoảnh khắc kỳ diệu cuối ngày. Chúng ta cởi bỏ những suy nghĩ để khoác lên mình những giấc mơ.
.
8. Si longue que soit la nuit, le soleil la suit toujours.
Dù đêm có dài đến đâu, mặt trời cuối cùng vẫn luôn ló rạng.
.
9. La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruits.
Ban đêm, ta suy nghĩ tốt hơn. Đầu óc ít ồn ào hơn.
.
10. Là où on s’aime, il ne fait jamais nuit.
Nơi nào có tình yêu, nơi đó không có màn đêm.
.
11. La nuit est un moment plus calme pour travailler, elle aide à penser.
Đêm là khoảng thời gian yên tĩnh hơn để làm việc, màn đêm giúp chúng ta suy nghĩ tốt hơn.
.
12. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera.
Ngay cả đêm đen tối nhất rồi cũng sẽ đi qua và mặt trời sẽ ló rạng.
.
Các bạn thích câu nào nhất?
.
– Mai An Týt –