Tìm hiểu về các tôn giáo ở Pháp


Ở Việt Nam ta thấy Phật giáo chiếm một vị trí quan trọng giữa các tôn giáo khác. Vậy ở Pháp thì sao ? Tỷ lệ dân cư theo các tôn giáo như thế nào ? Có bạn nào thắc mắc không ? Nếu có thì hãy theo chân Fi.

Kể từ năm 1905 – năm mà luật liên quan đến việc tách rời tôn giáo và nhà nước ra đời, Pháp trở thành một quốc gia có sự đa dạng tôn giáo lớn. Ngoài bốn tôn giáo được công nhận vào năm 1905 (Công giáo, đạo Tin Lành và giáo hội Luther, Do Thái giáo), Pháp có thêm các tôn giáo mới về mặt địa lý và lịch sử. Do đó, Hồi giáo, Phật giáo, hoặc thậm chí cả chính thống hiện đã có vị trí của họ trong bối cảnh tôn giáo của Pháp. Kết quả là Pháp là quốc gia ở châu Âu có số lượng người theo đạo Hồi, Do Thái và Phật giáo lớn nhất. Có thể phác họa tỷ lệ tôn giáo như sau:

1. Le catholicisme (Công giáo)

Công giáo vẫn là tôn giáo hàng đầu ở Pháp, bất chấp sự suy giảm đáng kể kể từ những năm 1980. Tuy nhiên, mặc dù Công giáo hiện chiếm hơn 60% dân số, chỉ có 10% thực sự theo đạo.

2. L’athéisme (Chủ nghĩa vô thần)

Chủ nghĩa vô thần, phủ nhận sự tồn tại của một thực thể thần thánh và thuyết bất khả tri nghi ngờ sự tồn tại của nó, đã gia tăng trong vài năm. Vì vậy, những người có thể được mô tả là “không có tôn giáo” đại diện cho gần 30% dân số Pháp.

3. L’islam (Đạo Hồi)

Hồi giáo đã trở thành tôn giáo thứ hai ở Pháp. Theo đó, số lượng người theo đạo Hồi ước tính khoảng 5 triệu người, hay 6% dân số.

4. Le Protestantism (Đạo Tin Lành)

Đạo Kháng Cách chiếm 2% dân số, tức 1,2 triệu người.

5. Le Judaïsme (Do Thái giáo)

Đạo Do Thái có khoảng 600.000 người (1%) phần lớn là người Do Thái.

6. Le Bouddhisme (Phật giáo)

Phật giáo ở Pháp đại diện cho 300.000 tín đồ, chủ yếu từ châu Á, trong đó phải thêm 100.000 tín đồ từ các chân trời khác, nâng con số lên 400.000.

7. Les autres mouvements religieux (Các tôn giáo khác)

Mặc dù có nhiều tranh cãi và tranh luận từ tính chất giáo phái ít nhiều của họ, các phong trào tôn giáo khác đang có một sức sống nhất định. Ví dụ, chúng ta có thể thấy Nhân Chứng Giê-hô-va – một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Kinh Thánh Ki-tô giáo, có 140.000 tín đồ.

Tỷ lệ thực hành tôn giáo còn rất thấp ở những người trẻ tuổi và tỷ lệ này tăng nhẹ theo độ tuổi. Sự sụt giảm này ở các thế hệ trẻ được giải thích là do việc tuân thủ các giáo điều của một tôn giáo ngày càng không phù hợp với xã hội hiện đại, thay vào đó họ thực hành tôn giáo cá nhân nhiều hơn.

Phía trên là tỷ lệ tôn giáo tại Pháp mà Fi tìm hiểu được. Và Fi có một câu hỏi cho các bạn : Noel vốn là ngày lễ của những người theo Ki tô giáo như đạo Thiên chúa, đạo Tin lành… Vậy những tôn giáo khác họ làm gì vào Noel ?

– Thanh Ngân –