38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

« Servir » và các cấu trúc đi kèm


Theo bạn, « servir » có nghĩa là gì ? Phục vụ? Từ này chỉ có nghĩa như vậy thôi sao? Chúng ta hãy cùng xem nhé.

« Servir » về cơ bản có 4 cấu trúc động từ :

1. Servir quelque chose à quelqu’un : phục vụ cái gì cho ai

Ex : Il me sert une boisson. (Anh ấy phục vụ tôi đồ uống)

2. Servir à = être utile à quelqu’un/ quelque chose : dùng để làm gì

Ex : Cette machine sert à imprimer des journaux. (Cái máy này dùng để in báo)

3. Servir de = être utilisé comme : dùng như là cái gì

Ex : Certains sites web servent de lieu de rencontre pour des amis. (Một số trang web được dùng như một nơi gặp gỡ bạn bè)

4. Se servir à = utiliser : sử dụng cái gì

Ex : Je me sers de mon parapluie une fois dehors. (Tôi sử dụng cái ô của mình một lần bên ngoài)

Các bạn thấy đấy, nếu tra từ điển Pháp-Việt, nhiều người sẽ nghĩ là servir chỉ có một nghĩa duy nhất là phục vụ. Nhưng thực chất, từ này sẽ có rất nhiều nghĩa tùy vào cấu trúc động từ của nó. Chính vì thế, khi học mỗi từ, chúng ta cần kiểm tra thật cẩn thận các ý nghĩa của nó để sử dụng một cách đúng đắn nhé.

– Khánh Hà –