Tìm hiểu thời gian phân hủy của các loại rác


Temps de décomposition des déchets

Bạn có biết mất bao lâu để phân hủy bã kẹo cao su mà chúng ta thường ăn không? 5 NĂM ĐẤY! Còn túi nhựa thì sao? Còn giấy báo và các loại rác khác nữa? Những công dân yêu môi trường ơi, cùng tìm hiểu với Fi thôi.

Déchets Temps de décomposition
Déchets végétaux
(Rác thải từ rau)
De quelques jours à quelques mois
(Từ vài ngày đến vài tháng)
Pelures de fruits
(Vỏ trái cây)
De 3 à 6 mois
(Từ 3 đến 6 tháng)
Mouchoirs et serviettes en papier
(Khăn mùi xoa và khăn giấy)
3 mois
(3 tháng)
Papier journal
(Giấy báo)
De 3 à 12 mois
(Từ 3 đến 12 tháng)
Mégot de cigarette
(Đầu mẩu thuốc lá)
2 ans
(2 năm)
Chewing-gum
(Kẹo cao su)
5 ans
(5 năm)
Boîte de conserve
(Hộp đựng)
De 10 à 100 ans
(Từ 10 đến 100 năm)
Bouteilles en plastiques
(Chai nhựa)
De 100 à 1 000 ans
(Từ 100 đến 1.000 năm)
Canette en aluminium
(Lon nhôm)
De 200 à 500 ans
(Từ 200 đến 500 năm)
Sac en plastique
(Túi nhựa)
400 ans
(400 năm)
Polystyrène
(Nhựa PS (Polystyren))
1 000 ans
(1 000 năm)
Verre
(Thủy tinh)
4 000 ans
(4 000 năm)

Những con số kinh khủng phía trên có làm các bạn choáng ngợp không? Túi nhựa, chai nhựa, chai thủy tinh chúng ta đang sử dụng mỗi ngày phải mất hàng trăm đến hàng nghìn năm mới phân hủy được. Trong khi đó, rác chúng ta thải ra môi trường thì lại ngày càng tăng lên. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm rác thải trầm trọng, đe dọa môi trường sống của chính chúng ta. Chỉ còn một con đường sống duy nhất: giảm thải và tái chế hết sức có thể. Mỗi cá nhân trong chúng ta đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ hành tinh này.

Sống xanh đi, chờ chi.

– Ánh Tuyết –