38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách gọi con vật giống cái, con vật khi còn nhỏ và nơi ở của chúng trong tiếng Pháp


Khỉ là “singe”, ai cũng biết. Nhưng nếu bạn chưa biết thì con khỉ cái gọi là “guenon”, còn con khỉ con gọi là “guenuche”. Bất ngờ chưa nào? Hãy xem những điều bất ngờ hơn ở liste tổng hợp dưới đây của Fi nhé.

– Ánh Tuyết –