Phân biệt “près de” và “proche de”


“Près de” và “proche de” đều mang nghĩa là gần, vậy đâu là sự khác biệt giữa hai cụm từ này, làm sao để chúng ta không sử dụng sai đây ta? Bài viết này chính là dành cho bạn. Chỉ cần sau vài ví dụ đơn giản, bạn sẽ không còn nhầm lẫn nữa đâu.

  1. Près : gần về mặt không gian, trái nghĩa với « loin de »

Ex : Jo habite au numéro 15, moi, au numéro 17. J’habite près de chez lui.

(Jo ở số 15, còn tôi ở số 17. Tôi sống gần nhà Jo.)

  1. Proche : gần về mặt cảm nhận, tình cảm

Ex : On est amis : on est très proches.

(Chúng tôi là bạn bè : chúng tôi rất thân thiết, gần gũi với nhau.)

Le français est proche de l’italien.

(Tiếng Pháp rất gần/ rất giống tiếng Ý.)

🡪 Près là giới từ, còn proche là tính từ.

– Chúng ta sẽ dùng proche với những động từ trạng thái như “être”, “paraître”, “sembler”…

+ Où est la station la plus proche?

(Nhà ga gần nhất ở đâu nhỉ?)

La tour Eiffel semble proche d’ici.

(Tháp Eiffel có vẻ gần đây.)

+ La plage paraît proche de l’hôtel alors qu’elle se trouve à 2 km.

(Bãi biển nhìn có vẻ gần khách sạn trong khi nó cách tận 2km.)

– Với động từ chỉ hành động, chúng ta sẽ sử dụng « près de »

Ex : J’habite/Je travaille/Je vis près de l’école.

(Tôi làm ở/Tôi làm việc/Tôi sống ở gần trường học.)

———————————-

Đó, dễ chưa nào? Đồng hành cùng Fi với những bài viết kiến thức ngữ pháp tiếp theo nhé.

– Ánh Tuyết –