Phân biệt “entre” và “parmi”


Nhiều bạn tâm sự với Fi than phiền tiếng Pháp khó quá trời đất :((( Ừ thì cộng nhận là nó không đơn giản. Nhưng mà nếu bạn học cẩn thận thì chẳng thành vấn đề gì hết. Để giúp các bạn tháo gỡ dần từng khúc mắc trong quá trình học ngôn ngữ này, Fi liên tục ra những bài viết phân tích các chủ điểm ngữ pháp, vậy nên các bạn hãy chủ động theo dõi để đọc bài nhé.

Với bài viết này, chúng ta sẽ nhắc lại cách sử dụng của 2 giới từ “entre” và “parmi” và một vài lưu ý để phân biệt chúng.

Nhìn chung, “entre” và “parmi” sẽ được sử dụng như sau:

– “Entre” thường có nghĩa là GIỮA 2 SỰ VẬT.

Ex : J’ai trouvé une photo entre deux pages du livre.

– “Parmi” thường có nghĩa là GIỮA NHIỀU SỰ VẬT.

Ex : J’ai trouvé mon roman parmi les livres de la bibliothèque.

+ Ngoài ra, “entre” còn được sử dụng khi chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn.

Ex : Difficile de choisir entre tous ces plats! (Rất khó để lựa chọn trong tất cả những món này.)

+ “Parmi” còn có thể có nghĩa tương đương “dans”:

Le voleur a disparu parmi la foule. (Tên trộm đã biến mất trong đám đông.)

+ De tous/D’entre tous = parmi tous

Ex : De tous/d’entre tous/parmi tous les fruits, c’est la poire que je préfère.

+ Khi đứng trước đại từ nhân xưng, chúng ta thường sử dụng “d’entre”

Ex : Combien d’entre vous viendront?

Plusieurs d’entre nous.

Beaucoup d’entre eux.

+ Với “parmi”, chúng ta cần sử dụng với đại từ quan hệ số nhiều

Ex : Je connais les gens parmi lesquels il se trouvait. 🡪 parmi qui

(Tôi biết nhóm người mà trong số họ có anh ấy.)

—————————–

Các bạn đã nắm rõ chưa nhỉ? Nếu chưa rõ lắm thì xin mời đọc lại lần nữa, bạn hãy ghi chép cẩn thận hoặc chia sẻ lại để đem ra học nhiều lần nhé.

Xem thêm các chủ điểm ngữ pháp tiếng Pháp tại: Các chủ điểm ngữ pháp – Học tiếng Pháp (tiengphapthuvi.fr)

– Khánh Hà –