9 câu danh ngôn lột tả vẻ đẹp của ngôn ngữ Pháp


Ngôn ngữ Pháp có điểm gì mà thu hút người ta đến vậy? Hãy khám phá lý do người ta say mê tiếng Pháp qua các câu nói dưới đây nhé!

1. Ma patrie, c’est la langue française.

Tổ quốc của tôi là ngôn ngữ Pháp.

2. La langue française, d’ailleurs, est une eau pure que les écrivains maniérés n’ont jamais pu et ne pourront jamais toubler.

Ngôn ngữ Pháp là thứ nước tinh khiết mà các nhà văn phong cách chưa bao giờ có thể và sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

3. La richesse de la langue française peut nous amener à ne plus savoir communiquer, ni à se faire comprendre. Mais elle donne l’envie d’essayer.

Sự phong phú của ngôn ngữ Pháp có thể khiến chúng ta không còn biết cách giao tiếp, cũng như không hiểu chính mình. Nhưng nó lại khiến ta muốn thử.

4. La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, coluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle.

Tiếng Pháp là một người phụ nữ. Và người phụ nữ này thật đẹp, thật kiêu hãnh, thật khiêm tốn, táo bạo, cảm động, quyến rũ, thuần khiết, cao quý, quen thuộc, điên rồ, không ngoan đến nỗi mà ta yêu cô ấy hết cả tâm hồn và sẽ chẳng có thứ gì khiến ta phản bội cô ấy.

5. La francophonie n’est pas une langue, mais une civilisation capable d’assurer l’avenir du monde.

Cộng đồng Pháp ngữ không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ, nó là một nền văn minh có thể bảo đảm tương lai của thế giới.

6. Le français est peut-être le langage le plus limpide et le plus précis du monde.

Tiếng Pháp có lẽ là ngôn ngữ rõ ràng và chính xác nhất trên thế giới.

7. J’aime passionnément la langue française, je crois tout ce que la grammaire me dit et je savoure les exceptions, les irrégularités de notre langue.

Tôi yêu tiếng Pháp say mê, tôi tin tất cả những gì ngữ pháp nói với tôi và tôi thưởng thức những ngoại lệ, những trường hợp bất quy tắc của ngôn ngữ này.

8. J’aime tellement la langue française que je considère un peu comme une trahison le fait d’apprendre une langue étrangère.

Tôi yêu tiếng Pháp đến nỗi tôi coi việc học ngôn ngữ khác là một sự phản bội.

9. La langue française: c’est la langue des explications brèves et concises.

Ngôn ngữ Pháp: ngôn ngữ của những lời giải thích ngắn gọn và súc tích.

– Khánh Hà –