Tìm hiểu về câu cảm thán trong tiếng Pháp


Phrase exclamative

Chúng ta đã quá quen thuộc với câu trần thuật và câu hỏi trong tiếng Pháp, vậy hôm nay thử chuyển sang một loại câu mới – câu cảm thán xem nhé!

 • Câu cảm thán dùng để biểu lộ một cảm xúc (exprimer une émotion), một nhận xét (un jugement), hay một tình cảm (un sentiment).
 • Câu cảm thán được bắt đầu bằng một từ cảm thán (mot exclamatif) và kết thúc bằng một dấu chấm cảm (un point d’exclamation).
 • Khi nói, chúng ta sẽ lên giọng (l’intonation de la voix est montante).

Thông thường chúng ta sẽ có 4 cách để cảm thán như sau:

1. Quel/Quelle/Quels/Quelles + (adj) + nom !

Exemple :

 • Quel dommage!
 • Quelle belle maison!
 • Quels beaux résultats tu as obtenus!
 • Quelles gentilles personnes j’ai rencontrées!

2. Que/Qu’est-ce que + Proposition !

Exemple:

 • Que ces découvertes sont passionnantes!
 • Qu’il est beau, ce monument!
 • Qu’est-ce qu’elle est belle!

3. Comme + Proposition !

Exemple:

 • Comme tu es bête!
 • Comme il fait froid!

4. Combien + Proposition !

Exemple: 

 • Combien ces enfants sont intelligents!
 • Combien il fait beau aujourd’hui!
 • Combien de marins j’ai vus!

Attention : 

 • Có những câu cảm thán không có từ cảm thán

Exemple : Hélas!, Génial!, Je n’en peux plus de travailler!, Cette ville est magnifique!, Ce climat est vraiment rude!

 • Có những câu dùng dấu chấm than nhưng lại không phải là câu cảm thán

Exemple : Mange ton pain!, Roule plus vite!, Ne dépasse le seuil de cette porte!…

🡪 Đây là dạng câu mệnh lệnh

 

Các bạn đã nắm được dạng câu này rồi chứ? Nếu còn thắc mắc gì thì commenter ngay phía dưới để tiengphapthuvi giải đáp nhé.

—f—i—

Những điều nhỏ nhưng dễ sai này sẽ được lưu ý kỹ trong các khóa học tại #FIclasse, giúp học viên phân biệt ngay từ đầu, tránh học xong 1 hồi rối loạn hơn =)))

Tham khảo các khóa học tiếng Pháp tại: https://tiengphapthuvi.fr/cat-khoa-hoc/khoa-hoc/

– Ánh Tuyết –