Thông tin cơ bản về cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie)


La Francophonie (tên chính thức: Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp, Organisation internationale de la Francophonie) là cộng đồng các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp hay gọi tắt là Cộng đồng Pháp ngữ. Tổ chức này bao gồm 56 thành viên và 19 thành viên không chính thức. Cộng đồng Pháp ngữ đang nhận cương vị quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tên gọi Cộng đồng Pháp Ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19 bởi nhà địa lý người Pháp, ông Onesime Resclus thông qua các cuốn sách đánh giá, phân tích hệ thống thuộc địa Pháp của ông. Khái niệm này bao hàm toàn bộ các dân tộc, các vùng nói tiếng Pháp trên thế giới.

Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ:
• Thiết lập và phát triển dân chủ.
• Phòng chống, đối kháng các vi phạm về nhân quyền.
• Tăng cường đối thoại giữa các nền văn hoá và văn minh.
• Xích các dân tộc lại gần nhau bởi sự hiểu biết lẫn nhau.
• Củng cố tình đoàn kết bởi các hợp tác đa phương nhằm phát triển kinh tế, giáo dục-đào tạo.
• Cộng đồng Pháp ngữ hoạt động dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, ngôn ngữ và văn hoá của mỗi dân tộc, giữ vị trí trung lập, không can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ.

Việt Nam chính thức gia nhập ACCT từ năm 1979 ( trước đó chính quyền Sài Gòn đã tham gia tổ chức này ngay từ khi mới được thành lập 1962). Từ đó, Việt Nam lần lượt tham gia vào nhiều tổ chức khác thuộc Cộng đồng Pháp ngữ. Việt Nam đã tham dự các Hội nghị cấp cao ngay từ Hội nghị đầu tiên. Tháng 11/1997, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội.

Từ tháng 12/1996 đến tháng 12/1998, Việt Nam là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và từ tháng 11/1997 đến tháng 9/1999, là Chủ tịch Hội nghị cấp cao. Việt Nam cũng tích cực tham gia các Hội nghị Bộ trưởng Chuyên ngành của Cộng đồng như Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá 1990 và 2001.

Với việc tham gia vào Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ với nhiều nước châu Phi, là khu vực Việt Nam có quan hệ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng và giành độc lập dân tộc nhưng còn ít quan hệ hợp tác kinh tế đồng thời khai thác được sự hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực và phần nào viện trợ của các nước phát triển và các tổ chức trong Cộng đồng, có lợi cho công cuộc xây dựng đất nước.

Bạn có tự hào khi mình chính là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ?

-Ngân (tổng hợp)-