38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Phân biệt ” SAVOIR ” và ” CONNAÎTRE “


” SAVOIR ”  ou ” CONNAÎTRE “

Hôm nay học tiếng Pháp, bạn biết được động từ “savoir” mang nghĩa là “biết”. Hôm sau học tiếng Pháp, bạn lại gặp “connaître” cũng mang nghĩa là “biết”. Bạn bối rối, không biết mình có học nhầm ngôn ngữ không :’(

Khoan, đừng bỏ, đã có Fi ở đây. Bình tĩnh học.

 

Trong một số trường hợp, hai từ này có nghĩa hoàn toàn giống nhau. Nhưng trong những trường hợp khác, nghĩa của chúng ta lại khác nhau và ta chỉ dùng được một trong hai từ. Vậy trước hết chúng ta hãy xem các nghĩa của hai từ này được liệt kê trong từ điển nhé.

 • SAVOIR :
 • Être capable de faire quelque chose (Biết làm gì, có thể làm gì)

Exemple :  Je sais parler le français. (Tối biết nói tiếng Pháp.)

 • Être informé de quelque chose (Biết được thông tin gì)

Exemple : Je sais qu’il va venir demain. (Tôi biết ngày mai anh ấy sẽ đến.)

 • Avoir quelque chose en mémoire. (Thuộc, nhớ)

Exemple : Je sais cette chanson par cœur. (Tôi thuộc lòng bài hát này.)

 • CONNAÎTRE :
 • Être renseigné sur l’existence de quelque chose (Biết được sự tồn tại của thứ gì)

Exemple : Je connais bien ce logiciel. (Tôi biết rõ phần mềm này.)

 • Avoir acquis une connaissance (Nắm được một kiến thức nào)

 Exemple : Je connais bien l’orthographe de ces mots. (Tôi nắm rõ chính tả của những từ này.)

 • Avoir une relation (Có một mối quan hệ)

Exemple : Je connais ton cousin. (Tôi biết anh họ của bạn đấy.)

!!! 

 • Vậy sự khác biệt đầu tiên chúng ta thấy được, đó là “savoir” có thể theo sau bởi một động từ nguyên thể, còn “connaître” thì không.

Exemple : Je sais parler anglais.

Chúng ta không nói : Je connais parler. 

 

 • Thứ hai, “savoir” có thể theo sau bởi một mệnh đề phụ, còn “connaître” thì không.

Exemple :  Je sais que tu vas sortir dans un instant. 

Chúng ta không nói : Je connais que tu vas sortir dans un instant.

 

 • Thứ ba, “connaître” thường theo sau bởi một cụm danh từ chỉ vật hoặc người, mang nghĩa là “biết”, “quen biết” → “savoir” không được sử dụng như thế

Exemple : Je connais ton professeur. Il connaît l’Afrique.

 Chúng ta không nói : Il sait ton professeur.” hay “Il sait l’Afrique.

 

Giải thích như thế đã đủ giúp các bạn phân biệt được “savoir” và “connaître” chưa? Cứ bình tĩnh học, không có gì phải hoảng nha.

Ánh Tuyết