Phân biệt “Plein de” và  “pleins de”?


Có một sự nhầm lẫn lặp đi lặp lại về việc có nên hợp giống hợp số với cụm từ “plein de…” hay không. Rõ ràng trong một vài ví dụ, bạn thấy phải hợp, nhưng trong một vài ví dụ bạn lại không thấy hợp. Thế là thế nào nhỉ? Bạn đang nhìn nhầm chăng? Không phải đâu nhé, hãy để Fi giúp bạn phân biệt 2 loại “plein de” này.

1. Chúng ta viết “plein de” khi nó mang nghĩa là “beaucoup de…”, và vì vậy “plein” sẽ đóng vai trò là một trạng từkhông thay đổi.

(Đây là cách sử dụng trong ngôn ngữ thân mật, còn trong ngôn ngữ trang trọng, chúng ta thường ưu tiên “beaucoup de”.)

Exemples :

  • Plein de bonnes choses se sont passées cet après-midi. 

(chúng ta không thể nói “pleine de bonnes choses…”, câu có thể được thay thế bằng “beaucoup de bonnes choses se sont passées cet après-midi)

  • Tu as plein de rouge à lèvres sur la figure.
  • Vous auriez vu plein d’Anglaises à voile vert.

2. Chúng ta viết “pleins de” khi có thể thay thế “plein” bởi “rempli”, vì vậy ở đây nó là một tính từ phải hợp giống hợp số. Khi danh từ số nhiều thì “plein” sẽ thêm “s”, và khi nó là giống cái thì đừng quên thêm “e”.

Exemples :

  • Il avait les yeux pleins de larmes. (Chúng ta có thể nói: il avait les yeux remplis de larmes)
  • Le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes.
  • Cette dictée est pleine de fautes.

Vậy nói tóm lại, một mẹo nhỏ để phân biệt 2 loại “plein de” này đó là bạn cứ thử thay thế bằng “beaucoup de” và “rempli de” xem nghĩa trong câu là gì. Từ đó bạn có thể dễ dàng quyết định xem nó có hợp giống hợp số hay không. Đó, dễ không nào? Tiếp tục theo dõi các bài ngữ pháp mới của Fi để không bỏ lỡ những trường hợp gây lú như này nhé.

– Khánh Hà –