Những câu nói hay về giáng sinh bằng tiếng Pháp


Một năm cũ sắp đi qua và ông già Noël sắp gõ cửa từng nhà. Bạn đã chuẩn bị gì cho lễ Noël năm nay thêm ấm áp và ý nghĩa chưa nhỉ? Một số câu nói hay về giáng sinh dưới đây sẽ rất thích hợp cho bạn đăng facebook hay dành tặng người thân, bạn bè đó nhé!

1. Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis.

Điều quan trọng vào Giáng sinh không phải là việc trang trí cây thông, mà là việc mọi người quây quần bên nhau.

2. À Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre coeur que d’ouvrir nos cadeaux.

Vào Giáng Sinh, mở lòng cũng quan trọng như mở quà.

3. L’important n’est pas ce que vous ferez entre Noël et le jour de l’an, mais plutôt ce que vous ferez entre le jour de l’an et Noël.

Quan trọng không phải là những gì bạn làm từ Giáng Sinh đến ngày đầu năm, mà là từ đầu năm đến Giáng Sinh.

4. Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit.

Giáng sinh không phải là một ngày hay một mùa, nó là một trạng thái của tâm trí.

5. Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël.

Giáng Sinh sẽ không phải là Giáng Sinh nếu không có quà.

6. L’enfance, c’est de croire qu’avec le sapin de Noël et trois flocons de neige toute la terre est changé.

Tuổi thơ là việc ta tin rằng chỉ với cây thông Noel và ba bông tuyết, cả trái đất đổi thay.

7. L’esprit de Noël est un esprit du don et du pardon.

Tinh thần của Giáng Sinh chính là cho đi và tha thứ.

8. Noël est un jour de sens et de traditions, une journée spéciale passée dans le cercle chaleureux de la famille et des amis.

Giáng sinh là một ngày ý nghĩa, một truyền thống, một dịp đặc biệt trong vòng tròn ấm áp của gia đình và bạn bè.

9. Il y a quatre âges dans la vie de l’homme:
+ celui où il croit au Père Noël
+ celui où il ne croit plus au Père Noël
+ celui où il est le Père Noël
+ celui où il ressemble au Père Noël.

Có bốn giai đoạn trong cuộc đời của mỗi con người:
+ giai đoạn ta tin vào ông già Noel
+ giai đoạn ta không còn tin vào ông già Noel
+ giai đoạn ta chính là ông già Noel
+ giai đoạn ta trông giống ông già Noel.

– Ánh Tuyết –