38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Những quan niệm hay về vẻ đẹp bằng tiếng Pháp


Vẻ đẹp thật sự là gì? Cùng khám phá qua những câu nói nổi tiếng bằng tiếng Pháp dưới đây!

1. La beauté, ce n’est pas avoir un beau visage, mais un bel esprit, un bon coeur et surtout, une belle âme.

Đẹp, không phải là có một gương mặt đẹp, mà là có một tinh thần lạc quan, một trái tim nhân ái, đặc biệt là một tâm hồn đẹp.

2. La beauté accroche le regard mais une belle personnalité accroche le coeur.

Vẻ đẹp bề ngoài thì thu hút mắt nhìn. Còn một tính cách đẹp thì chạm tới trái tim

3. La beauté attire l’oeil mais la personnalité capture le coeur.

Vẻ đẹp bên ngoài thu hút được ánh nhìn, nhưng vẻ đẹp trong nhân cách chiếm được cả trái tim.

4. Ne sois pas aveuglé par la beauté extérieure… La vraie beauté se trouve dans le coeur!

Đừng mùa quáng trước vẻ đẹp bên ngoài. Vẻ đẹp thực sự chính là ở trong tim.

5. Un joli visage vieillira, un joli corps changera, mais un bon coeur restera toujours un bon coeur.

Khuôn mặt xinh xắn sẽ già đi, thân hình đẹp đẽ sẽ thay đổi, nhưng một trái tim nhân hậu sẽ luôn là một trái tim nhân hậu.

6. Quand l’amour grandit en toi, la beauté fait de même. Car l’amour est la beauté de l’âme.

Khi tình yêu lớn dần trong bạn, thì vẻ đẹp cũng vậy. Vì tình yêu là vẻ đẹp của tâm hồn.

7. L’élégance, c’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur.

Sự sang trọng là khi tâm hồn cũng đẹp như vẻ bề ngoài.

8. Seul celui qui possède une grande beauté intérieur perçoit toute la beauté du monde.

Chỉ người có nội tâm tuyệt đẹp mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của thế giới.

9. Les gens sont comme les vitres sales. Ils sont éclatants et brillent lorsqu’il y a du soleil, mais lorsque l’obscurité s’installe, leur véritable beauté est révélée seulement s’il y a une lumière qui vient de l’intérieur.

Con người giống như những tấm kính bẩn. Chúng trở nên rực rỡ và tỏa sáng khi có ánh nắng mặt trời, trong bóng tối, vẻ đẹp thực sự chỉ được bộc lộ nếu có ánh sáng từ bên trong.

10. Beauté sans bonté, c’est une lumière sans clarté.

Thứ vẻ đẹp không đi kèm với lòng tốt chẳng khác nào một chiếc đèn không có ánh sáng.

– Khánh Hà –