38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  • Trang chủ
  • Tham khảo thêm
  • Liệu ngày quốc tế nam giới có phải sinh ra chỉ để đối lập lại với ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hay không?

Liệu ngày quốc tế nam giới có phải sinh ra chỉ để đối lập lại với ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hay không?


Faut-il voir dans la journée de l’homme la copie inversée de la journée des femmes ?

Selon son initiateur, c’est tout à fait autre chose. Le professeur et historien Jerome Teelucksingh, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a eu l’idée de mettre en avant les problèmes spécifiques à la gent masculine…

Ý tưởng của ông Jerome Teelucksingh, giảng viên, nhà sử học  – người khởi xướng ngày quốc tế nam giới hoàn toàn ngược lại. Theo ông, ý tưởng này là nhằm nêu lên những vấn đề nổi trội của nam giới.

Un succès inattendu – thành công không ngờ tới

Lancée en 1999 et fixée au 19 novembre, la journée est aujourd’hui célébrée dans plus de 60 pays.

Ngày Quốc tế nam giới 19/11 được tổ chức đầu tiên vào năm 1999. Đến nay đã có trên 60 quốc gia hưởng ứng.

 

On aurait tort de croire que les promoteurs de cette journée se battent pour une affirmation encore plus poussée du “machisme”. C’est en réalité cette vision traditionnelle de la société masculine qu’ils souhaitent remettre en cause.

Chúng ta đã nhầm khi nghĩ rằng những người ủng hộ ngày này muốn khẳng định mạnh mẽ hơn chủ nghĩa nam quyền. Trên thực tế, họ muốn chống lại cái nhìn mang tính định kiến về xã hội nam giới.

 

Masculin positif – nam giới tích cực

Réinventer les relations entre les sexes dans un souci d’égalité, sans exclusive au profit de la vision masculine ou de la vision féminine, telle est la raison de l’existence de cette journée. 

Ngày Quốc tế nam giới được sinh ra với mục tiêu tái thiết lập mối quan hệ giữa các giới để làm sao có được sự bình đẳng, không có giới nào hơn giới nào. 

– Khánh Hà – (réd)