38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Khi nào lược âm trong tiếng Pháp


Có thể bạn chưa biết: Lược âm là hiện tượng lược bỏ một nguyên âm cuối khi nó đứng trước 1 từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm và thay bằng dấu ‘ (apostrophe). Trong tiếng Pháp, không phải lúc nào 2 nguyên âm đi liền nhau cũng lược âm mà được quy định rõ.?Dưới đây là một vài trường hợp lược âm và không lược âm và FI đã tổng hợp gửi tới các bạn, cùng nghiên cứu nha!!!

1. Các trường hợp có lược âm:
?Đi với mạo từ xác định, với danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, ta lược âm le, la thành l’
* Mạo từ xác định + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm:
Ex: L’examen, l’appartement, l’oiseau,…
* Với danh từ bắt đầu bằng “h”, ta chỉ lược âm khi đó là “h câm”
Ex: L’homme

?“Je” hoặc “ne”+ động từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm.
Ex: J’ai, J’écoute, J’apprends, J’habite …
Je n’aime pas, Je n’hésite pas, …
* Đặc biệt ngôi “Tu” cũng lược âm thành T’ khi đi với động từ être, nhưng chỉ trong ngôn ngữ nói.
Ex: T’es
* Trường hợp đảo chủ ngữ lại không lược âm.
Ex: Suis-je arrivé?

?Que + Il,On,Elle
Ex: Je crois que il partira
→ Je crois qu’il partira
Chú ý: Khi sau “que” là 1 dấu câu thì ta không lược âm.

?Ce + est:
Ex: C’est terminé.
* Trường hợp đảo chủ ngữ lại không lược âm.
Ex: Est-ce terminé?

?Si + il:
Ex: Je ne sais pas s’il viendra demain.
S’il pleut, je n’irai pas au ciné

2. Các trường hợp không lược âm:
? Mạo từ + “h” bật hơi:
Ex: le homard, le héros.

? Đại từ bổ ngữ “le”, “la” trong câu mệnh lệnh khẳng định:
Ex: Donne-le-lui !

? “Ce” trong cụm đại từ quan hệ: ce à quoi. Hoặc khi “ce” không phải chủ ngữ:
Ex: Je lirai tout de suite ce à quoi je m’intéresse.
Et sur ce elle retournera dans la bibliothèque.

? Si + elle:
Ex: Si elle finit ces devoirs, elle sortira avec ses parents.

?Sau “ça”:
Ex: ça ira.

?Si + on:
Ex: Si on allait au supermarché.

Đọc xong thấy thế nào các bạn ơi?

Không nhớ được ngay thì lưu lại – khi cần mở ra xem nhé!

~~~

Xem thêm các chủ điểm ngữ pháp tiếng Pháp tại đây!

– Khánh Hà –