• Trang chủ
  • Khám phá
  • Điểm chí và điểm phân: câu chuyện về trục Trái Đất kèm từ vựng tiếng Pháp

Điểm chí và điểm phân: câu chuyện về trục Trái Đất kèm từ vựng tiếng Pháp


Bạn có biết rằng điểm chí và điểm phân chính là tín hiệu thay đổi của các mùa trên Trái đất? Đó chính là câu chuyện liên quan mật thiết đến trục nghiêng của hành tinh chúng ta đang sống.

Attention: 4 từ khóa quan trọng trong bài

+ Le solstice d’été: hạ chí

+ Le solstice d’hiver: đông chí

+ L’équinoxe de printemps: xuân phân

+ L’équinoxe d’automne: thu phân

Các mùa trên Trái đất thay đổi do hành tinh nghiêng trên trục của nó khi nó di chuyển quanh Mặt trời. Điều này có nghĩa là các điểm khác nhau trên Trái đất nhận được nhiều hay ít ánh sáng mặt trời vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Le solstice d’été est le jour le plus long et le solstice d’hiver est le jour le plus court de l’année. Le solstice d’été a lieu le 20 et le 21 juin, et le solstice d’hiver le 21 ou le 22 décembre.

Hạ chí của bán cầu là ngày dài nhất trong năm còn đông chí của nó là ngày ngắn nhất trong năm.

Ở Bắc bán cầu, ngày hạ chí tháng 6 đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè: đây là khi cực Bắc nghiêng gần Mặt trời nhất và các tia sáng Mặt trời chiếu trực tiếp vào chí tuyến. Còn đông chí tháng 12 đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông – thời điểm cực Bắc ở xa mặt trời nhất, ngày ngắn nhất. (Ở Nam bán cầu, các mùa ngược lại)

L’équinoxe correspond au moment où le soleil est pile à la verticale au-dessus de l’équateur de la Terre. Pendant les équinoxes, le Soleil se lève presque exactement à l’est et se couche presque exactement à l’ouest.

Điểm phân là khi mặt trời ở ngay trên đường xích đạo của Trái đất. Trong thời kỳ điểm phân, Mặt trời mọc gần như chính xác ở phía đông và lặn gần như chính xác ở phía tây (tức ngày và đêm đều gần bằng 12 giờ).

Dans l’hémisphère nord, l’équinoxe de mars est l’équinoxe de printemps (ou équinoxe vernal), celle de septembre est l’équinoxe d’automne.

Ở bán cầu bắc, điểm phân tháng 3 là điểm xuân phân, điểm tháng 9 là điểm thu phân.

Như vậy, nói tóm lại, ở Bắc bán cầu (có nước Pháp và Việt Nam thân yêu của chúng ta):

  • Xuân phân (khoảng ngày 21 tháng 3): ngày và đêm có độ dài bằng nhau, đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân
  • Hạ chí (20 hoặc 21 tháng 6): ngày dài nhất trong năm, đánh dấu mùa hè bắt đầu
  • Thu phân (khoảng 23 tháng 9): ngày và đêm có độ dài bằng nhau, đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu
  • Đông chí (21 hoặc 22 tháng 12): ngày ngắn nhất trong năm, đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông

– Ánh Tuyết –