Cách đưa ra một quan điểm trong tiếng Pháp


L’expression d’une opinion

Khi đưa ra một ý kiến, về cơ bản, chúng ta có 2 cách: đưa ra 1 nhận định chung, hoặc nói thẳng luôn nhận định của mình. Trong bài viết này, Fi sẽ tổng hợp và chia các cách nói thành 2 dạng như vậy. Sử dụng được những cách nói này thì bài viết, bài nói của chúng ta sẽ trở nên rất linh hoạt và không bị nhàm chán. 

Donner son opinion Exprimer une opinion générale
 1. À mon avis,…
 2. De mon point de vue,…
 3. En ce qui me concerne,…
 4. D’après moi/lui/elle,…
 5. Je pense/trouve/crois que…
 6. Je suppose que…
 7. J’imagine que…
 8. Il me semble que…
 9. Si tu veux savoir ce que je pense…
 10.  Il est nécessaire que…
 11.  Il est indispensable…
 12.  Je ne suis pas persuadé(e) que…
 1. On dit que
 2. Il est évident que/clair que…
 3. Il va de soi que…
 4. Les gens pensent que…
 5. Généralement que…
 6. L’opinion générale est que…
 7. Il paraît que…
 8. Il est certain que…
 9. Il est vrai que…
 10.  On ne peut pas nier que…
 11.  Comme chacun sait, …
 12. Comme vous savez, …
 13.  Chacun sait que…
 14.  C’est un fait que…
 15.  On sait bien que…

Những điều nhỏ nhưng dễ sai này sẽ được lưu ý kỹ trong các khóa học tại #FIclasse, giúp học viên phân biệt ngay từ đầu, tránh học xong 1 hồi rối loạn hơn =)))

Tham khảo các khóa học tiếng Pháp tại: https://tiengphapthuvi.fr/cat-khoa-hoc/khoa-hoc/

– Ánh Tuyết –