• Trang chủ
  • Giao tiếp
  • Cách diễn đạt sự đồng tình hoặc phản đối 1 ý kiến trong tiếng Pháp

Cách diễn đạt sự đồng tình hoặc phản đối 1 ý kiến trong tiếng Pháp


Exprimer son accord/désaccord
Trong một cuộc hội thoại thông thường, sẽ luôn có người đưa ra ý kiến, những người còn lại sẽ bày tỏ sự đồng tình hoặc phản đối. Vậy làm thế nào để diễn đạt sự đồng tình hay phản đối đó? Français intéressant đã tổng hợp giúp các bạn một vài cách diễn đạt rất phổ biến trong bài viết này.
Trong bài thi nói, thường có phần nói tương tác. Với tình huống cần thuyết phục người đối diện, hoặc tranh luận, nếu sử dụng tốt những cụm từ “à la française” thế này, bạn sẽ thấy mắt giám khảo long lanh luôn đấy 😀 😀 😀
Cùng xem nhé!

Accord:
1. Je suis pour
2. Je suis (entièrement) d’accord
3. J’approuve totalement, absolument
4. Je suis (tout à fait) de ton/votre avis
5. Je partage (complètement) ton/votre avis
6. Je suis favorable à ce projet
7. Absolument/Exactement/Effectivement/En effet/Tout à fait/Parfaitement/Évidemment
8. Bien entendu
9. Sans aucun doute
10. Bien sûr/Bien sûr que oui.
11. Vous avez (tout à fait) raison

Désaccord:
1. Je suis contre
2. Je n’approuve pas du tout
3. Tu as tort
4. Je ne suis (absolument) pas de ton/votre avis
5. Je ne partage pas (du tout) ton/votre avis
6. Je ne suis pas favorable
7. Absolument pas !
8. Pas du tout !
9. Vous plaisantez ? Vous vous moquez de moi ?
10. Tu plaisantes ! Tu veux rire !
11. N’importe quoi !
12. Jamais de la vie ! Et puis quoi encore ?
13. Tu rigoles ! Tu te fiches de moi !

Xem thêm các nội dung ngữ pháp quan trong khác tại: Các chủ điểm ngữ pháp – Học tiếng Pháp (tiengphapthuvi.fr)

– Ánh Tuyết –