5 cách đưa ra một lời khuyên trong tiếng Pháp


Comment donner un conseil? – Làm sao để đưa ra một lời khuyên

Làm sao để khuyên nhủ một người? Có bao nhiều cách để khuyên? Fi sẽ mách bạn 5 cách đơn giản nhất để đưa ra một lời khuyên nhé!

1. Dùng động từ “conseiller”: Conseiller quelqu’un de faire quelque chose (khuyên ai đó làm gì)

Ex : Je te conseille de faire tes devoirs pour améliorer votre résultat. (Tôi khuyên bạn hãy làm bài tập về nhà để cả thiện kết quả học tập)

Il me conseille d’aller voir un psychologue. (Anh ấy khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý)

2. Các động từ Devoir/ Pouvoir/Falloir cũng thường được dùng để đưa ra lời khuyên:

a, Devoir : nên

Ex : Tu dois te coucher plus tôt. (Bạn nên đi ngủ sớm)

Vous devez prendre ces médicaments. (Bạn nên uống thuốc này)

b, Pouvoir : có thể

Ex : Vous pouvez organiser votre temps autrement. (Bạn có thể tổ chức thời gian khác đi)

Tu pourrais être plus décisif vers votre désir. (Bạn có thể quyết đoán hơn trong mong ước của mình)

c, Falloir 🡪 Il faut : phải, nên.

Ex : Il faut recycler. (Chúng ta phải tái chế)

Il faut que tu partes maintenant. (Bạn phải đi ngay)

 

3. Thức mệnh lệnh (Impératif présent) :

Ex : Va te coucher! (Đi ngủ ngay đi)

Faites ce que vous voulez. (Hãy làm những điều mà bạn muốn)

4. Dùng động từ nguyên thể (Infinitif présent) :

Ex : Lire les instructions avant emploi. (Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Mettre du beurre dans la poêle. (Cho bơ vào chảo)

5. Để ngầu hơn, hãy dùng một trong các cấu trúc sau: 

Ex : Il vaut mieux que tu finisses tes devoirs avant de regarder la télé. (Tốt hơn hết là bạn nên hoàn thành bài tập trước khi là xem TV)

Il serait préférable qu’il porte une chemise pour l’entretien d’embauche. (Anh ấy tốt hơn nên mặc một chiếc áo sơ mi cho buổi phỏng vấn xin việc)

Il vaut mieux utiliser les énergies renouvelables. (Tốt hơn là nên sử dụng năng lượng tái tạo được)

Il est préférable de limiter le gaspillage alimentaire. (Tốt hơn là giảm lãng phí đồ ăn)

– Ánh Tuyết –