38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2021 – Kỷ niệm 20 năm ngày ngôn ngữ châu Âu


Chúng ta là những người học ngôn ngữ Pháp, vậy những sự kiện liên quan đến ngôn ngữ của mình là không thể bỏ qua được đúng không nào? Hãy cũng Fi tìm hiểu một ngày rất quan trọng ở châu Âu liên quan đến ngôn ngữ nào. Nếu bạn không biết thì năm nay chính là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 20 năm ngày ngôn ngữ châu Âu đó.

Tại sao lại có ngày này?

Ngày ngôn ngữ châu Âu được thành lập vào năm ngôn ngữ châu Âu (2001), đã tu hợp được hàng nghìn thành viên đến từ 47 quốc gia. Đa dạng ngôn ngữ chính là con đường để hiểu rõ hơn các nền văn hóa của nhau. Đó là lý do vì sao Hội đồng châu Âu đã quyết định tiếp tục hành động ủng hộ các ngôn ngữ bằng việc giao cho Trung tâm Ngôn ngữ Hiện đại Châu Âu (CELV) thành lập ngày này. Những điểm nổi bật của Ngày ngôn ngữ châu Âu:

 • La riche diversité linguistique de l’Europe, qui doit être maintenue et encouragée
  (Sự đa dạng ngôn ngữ của châu Âu cần được duy trì và khuyến khích)
 • La nécessité de diversifier la gamme de langues apprises (incluant des langues moins répandues), qui se traduit en plurilinguisme
  (Việc đa dạng phạm vi ngôn ngữ được học (bao gồm cả những ngôn ngữ ít được sử dụng hơn) cần được hiểu thành đa ngôn ngữ)
 • L’importance de développer les compétences en langues vivantes pour une pleine participation à la citoyenneté démocratique en Europe.
  (Việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ hiện đại là rất quan trọng để tham gia đầy đủ vào quyền công dân dân chủ ở châu Âu)

Ngày này hướng đến điều gì?

Vào dịp này, các sự kiện được tổ chức trên khắp châu Âu. Cá nhân hoặc theo nhóm, mọi người được tự do quyết định các hoạt động mà họ muốn tổ chức.

Các trường học và cơ sở giáo dục được mời và khuyến khích tham gia hoạt động này để nâng cao nhận thức của học sinh về sự phong phú, đa dạng ngôn ngữ…

Đối với học sinh, Ngày Ngôn ngữ Châu Âu là dịp:

– De s’ouvrir à d’autres cultures, traditions et langues qui ne sont pas habituellement présentées en classe
(Cởi mở với các nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác)

– De valoriser des talents créatifs des élèves en:
(Phát huy tài năng sáng tạo của học sinh bằng cách:…)

 • Menant des activités en lien avec les langues vivantes (Thực hiện các hoạt động liên quan đến ngôn ngữ hiện đại)
 • Créant des cafés linguistiques (Tạo ra các quán cà phê ngôn ngữ)
 • Participant au webradio (Tham gia vào radio trên mạng)
 • Mettant en lumière toutes les langues parlées au sein de l’établissement (Làm nổi bật tất cả các ngôn ngữ được nói trong cơ sở)

– Khánh Hà –