38 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Giá trị cốt lõi


FAMILLE - Không gian học tập và không khí lớp học thân thiện với học viên như trong GIA ĐÌNH.

INTÉRÊT - Các hoạt động trong và ngoài lớp cùng phương pháp giảng dạy đề cao tương tác sẽ tạo cho các bạn SỰ HỨNG THÚ.

CONTENTEMENT- Hiệu quả học tập và yếu tố tinh thần được quan tâm sẽ khiến các bạn HÀI LÒNG.

Delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.